Премини към основното съдържание

АВТОРСКИ ПРАВА

 

Политика за поверителност

Моля, уверете се, че сте прочели цялата Политика за поверителност, преди да използвате или изпращате информация до този сайт.

1. Използване на информация

Уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот на потребителите на този сайт. За да получите достъп до този сайт не се изисква никаква лична информация; въпреки това, когато се изисква подаването на лична информация за определени цели, посочени в този сайт, Вие сте длъжни да предоставите вярна и точна информация.
Събиране на лични данни.
FrieslandCampina събира Ваша лична информация, за да предоставя услуги или за да общува с Вас само когато доброволно предоставяте такава информация. (Личната идентификационна информация е всяка информация, която може да се използва, за да се установи самоличността или да се осъществи връзка с конкретен човек и всяка друга информация за това лице.)

2. Оповестяване на информация

FrieslandCampina няма да споделя тази информация с никого извън своите дъщерни дружества, освен определеното от Закона и посоченото в настоящата Политика на поверителност.
Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове, към които не се прилага тази политика на поверителност. FrieslandCampina не носи отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на други уебсайтове. Моля, уверете се, че сте прочели и сте съгласни с правилата на политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.
Всеки път, когато представяте информация чрез този сайт, Вие се съгласявате със събирането, използването и оповестяването на тази информация, в съответствие с настоящата Политика на поверителност. Ако уведомите FrieslandCampina, че Вашата информация не трябва да се използва като основа за по-нататъшни контакти с Вас, FrieslandCampina ще уважи желанието Ви.
FrieslandCampina си запазва правото по всяко време да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност. Ако ние променим политиката за поверителност и процедурите си, ще публикуваме тези промени на нашата интернет страница, за да Ви уведомим за информацията, която събираме, как я използваме и при какви обстоятелства можем да я оповестим. Всички промени или актуализации ще влязат в сила веднага след тяхното публикуване на интернет страницата ни. Моля, проверявайте редовно, особено преди да предоставите лична информация.