Премини към основното съдържание
Father and son bumping fists, smiling

 

 

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно условията за ползване. С използването на този уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате правилата, установени от Friso.
 

Ограничения за използване на материали

Интернет страницата на Friso България (friso.bg) е създадена от „Фризланд Кампина” (FrieslandCampina). Цялото съдържание на уебсайта на Friso България е създадено под авторско право съобразно Законите за авторското право. Потребителите могат да свалят материали за тяхна собствена, некомерсиална употреба.
Копирането, разпространението или публикуването на която и да е част от този сайт е забранено.

 

Публикации

С публикуването на съдържание на уебсайта на Friso България, Вие автоматично давате право на „Фризланд Кампина” или гарантирате, че собственикът на въпросното съдържание изрично дава на „Фризланд Кампина” правото на безвъзмезден лиценз, постоянно, неотменимо, неизключително право и лиценз да използва, възпроизвежда, модифицира, адаптира, публикува, превежда и да разпространява (изцяло или частично) в световен мащаб и/или да го включи в други публикации под всякаква форма, на всякакъв носител или експертна сфера или да разработи в последствие за цялото време всяко авторско право, което може да съществува върху това съдържание. Вие гарантирате, че сте собственик на материала, който предоставяте и това не нарушава правата на интелектуална собственост, принадлежащи на други лица. Освен това, позволявате на други лица да имат достъп, да преглеждат, съхраняват или възпроизвеждат съдържанието за своя лична употреба. При спазване на това право, собственикът на съдържанието на този сайт си запазва всички права, които могат да съществуват върху това съдържание. „FrieslandCampina” не се задължава да използва материала, който представяте, и си запазва правото да не използва материал, който счита за неприемлив. С изпращането на всякакви материали или форми, съдържащи Вашето име, адрес и/или адрес на електронна поща, Вие се съгласявате, че Вашето име, адрес и/или адрес на електронна поща могат да бъдат включени в един или повече електронни пощенски списъци на „Фризланд Кампина”.

 

Компенсасция

С настоящото Вие се съгласявате да обезщетите и да не търсите отговорност от „Фризланд Кампина” (компаниите-майки и техните дъщерни дружества или всичките им длъжностни лица, директори, служители, агенти, представители) за всичките им задължения, произтичащи от гаранциите по отношение на материалите, които представяте и тяхното използване.

 

Ограничение на отговорността

FrieslandCampina не декларира, нито гарантира, че сайтът на Friso България ще бъде достъпен или наличен навреме или че достъпът до този сайт ще бъде непрекъснат или без грешки. Този уебсайт се разпространява във вида „такъв, какъвто е” без пряка или косвена гаранция от всякакъв вид, включително но без да подлежи на ограничения в гаранционно отношение относно правото на собственост или неявни гаранции по отношение на продаваемост или пригодност за определена цел. „Фризланд Кампина” (неговите дружества майки и техните дъщерни дружества или някой от неговите длъжностни лица, директори, служители, агенти, представители, доставчици на информация или лицензодатели) няма в никакъв случай да носят отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни, специални, косвени, наказателни или други щети (независимо от формата им на действие). С изключение на свързаните дружества на „Фризланд Кампина” и продуктите на „FrieslandCampina ”, „FrieslandCampina ” не е филиал на или свързано лице със спонсорите на сайтовете, към които има връзки в настоящия уебсайт Friso България” и не потвърждава съдържанието, фигуриращо в други сайтове.

 

Допълнителна информация

Продуктите, материалите и информацията на FrieslandCampina, показани на този уеб сайт са предназначени за българските потребители. За информация относно продуктите в друга държава, моля, вижте интернет страницата за конкретната държава. Специфичните продукти на FrieslandCampina, фигуриращи в този сайт може да не са налични за дистрибуция или продажба извън България.
FrieslandCampina подкрепя Международния кодекс на Световната здравна организация (СЗО) за маркетинг на заместителите на майчината кърма, включително стандартите за почтеност, марка, дистрибуция и реклама на продуктите.
Съгласно Кодекса на СЗО МАЙЧИНАТА КЪРМА Е НАЙ-ДОБРАТА ХРАНА ЗА КЪРМАЧЕТО и се предпочита, когато това е възможно. Майчината кърма е най-добрата храна за здравословен растеж и развитие на кърмачетата. Правилното хранене на майките допринася за поддържането на необходимото количество и качество на кърмата. Ненужното преминаване на изкуствено или смесено хранене или въвеждането на други допълващи храни и напитки, може да има необратимо отрицателно въздействие върху кърменето. При проблеми с кърменето, майките трябва да се консултират със своя лекар и да вземат предвид социалните и финансовите последици, преди да решат да използват заместители на майчината кърма. Инструкциите за употреба, приготвяне и съхранение на заместители на майчината кърма или на други допълващи храни и напитки, трябва да се спазват стриктно, тъй като неправилната или ненужната им употреба може да представлява опасност за здравето. Наименованията на продуктите, показани в този сайт са запазена марка на FrieslandCampina (или запазена марка на лицензодателя, където е посочено). Доставчикът на услуги си запазва всички права на интелектуална собственост, съдържащи се в сайта на Friso Bulgaria и държи авторските права на цялото съдържание, включено в него.

 

Условия за ползване на Клуб Friso®

Потребителите се съгласяват, че макар да са положени всички разумни грижи, за да се осигури и поддържа интернет страницата на „Фризо България”, доставчикът на услугите не носи отговорност за съдържанието или информацията, предоставена от потребителите на интернет страницата на „Фризо България”. Доставчикът на услуги не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни, последващи или наказателни вреди, произтичащи от достъпа, зависимостта, действието или невъзможността за използване на интернет страницата на „Фризо България” или за каквито и да било неточности, грешки или пропуски в съдържанието й.
Не се разрешава на нито един член, потребител или трето лице да правят изявления, да дават становища или вноски от името на доставчика на услуги.

 

Съдържание

Доставчикът на услуги си запазва правото периодично да преразглежда и изменя настоящите условия за ползване, без предварително писмено предизвестие.
Счита се, че потребителите приемат настоящите условия за ползване и всички техни ревизии и изменения, ако има такива, след като продължават да влизат или използват интернет страницата на Friso България.

terms-of-use.desc.13
terms-of-use.desc.14

Онлайн етикет

terms-of-use.desc.15

Редакторски права

terms-of-use.desc.16

Права на интелектуална собственост и авторско право

terms-of-use.desc.17

Отказ от права

terms-of-use.desc.18
terms-of-use.desc.19
terms-of-use.desc.20
terms-of-use.desc.21 ."